Med Spa

Бързо търсене

Използвайте филтрите самостоятелно или като ги комбинирате, за да откриете желаното от вас лечение или СПА рехабилитация.

България Германия
Медицинско лечение

Използвайте филтрите самостоятелно или като ги комбинирате, за да откриете желаното от Вас лечение или СПА рехабилитация.

Медицинско лечение

22.05.2020, България отвори граници за гражданите на ЕС

От 22 май 2020, българските граждани, гражданите на държавите-членки на ЕС и на страните на Шенгенското споразумение (Сан Марино, Андора, Монако и Ватикана), членовете на семействата на българските граждани, както и лицата, които са във фактическо съжителство с български граждани, лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства могат да влизат в България през всички гранични пунктове, с въздушен, железопътен и автомобилен транспорт.

При влизането сигражданите на държавите-членки на ЕС и на страните на Шенгенското споразумение (Сан Марино, Андора, Монако и Ватикана) подлежат на 14-дневна карантина.

Българските граждани и членовете на техните семейства, както и лица, които се намират във фактическо съжителство с български граждани не се поставят под кранатина при срок на престой в страната до 7 дни.

За повече информация:http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/21/1590075265420document_covid_rd-01-274_zabrana_za_vlizane_na_teritoriiata_na_rblgariia.pdf

« Обратно